TuoteselostePiirustus pdfPiirustusdwgLuetteloTilauslomakeKäyttöohjeet

Ammattimaiset pumppausasemat
“WALTER” pumppaamot
“JUKU” pumppaamot
“ESTER” pumppaamot
“EDGAR” pumppaamot
“SIIM” pumppaamot
Lasikuitusäiliöt
3m3
Lasikuitusäiliöt
5m3
Lasikuitusäiliöt
8m3
Lasikuitusäiliöt
10m3
Lasikuitusäiliöt
12m3
Lasikuitusäiliöt
15m3
Lasikuitusäiliöt
20m3
Lasikuitusäiliöt
50m3

Eccualle myönnettiin ISO 9001 -laadunhallintasertifikaatti vuonna 2003.

Toimintamme täyttää kaikki ISO-standardin hallintajärjestelmälle asettamat vaatimukset organisaation yleisestä toiminnasta ja toimittajien ja asiakkaiden kanssa käytävästä viestinnästä tuotteiden kehittämiseen, testaukseen, sertifiointiin, valmistukseen ja markkinointiin.

Koska suurin osa tuotteistamme liittyy rakennusalaan, niiden tulee täyttää Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 305/2011 asettamat vaatimukset rakennustuotteille. Näiden vaatimusten säännönmukainen noudattaminen takaa, että kuluttajille päätyvät tuotteet ovat laadukkaita, toimivia ja turvallisia.

Lisäksi asetus sisältää ohjeita Euroopan yhteismarkkinoista ja niiden asettamista yhdenmukaisista vaatimuksista sekä CE-merkistä.

Kaikkien tuotteiden osalta noudatamme seuraavia periaatteita:

  • Henkilöstömme on pätevää ja pääsee käyttämään osaamistaan parhaalla mahdollisella tavalla. Tämä pätee sekä heihin, jotka osallistuvat tuotteiden suunnitteluun, testaukseen, valmistukseen ja tarkastukseen tai joilla on tuotteiden ja palveluiden laatuun vaikuttavaa osaamista, että heihin, jotka hoitavat tuottajien ja asiakkaiden kanssa käytävää viestintää. Henkilöstön ammatillista osaamista arvioidaan jatkuvasti ja osaamista tuetaan tarvittaessa koulutuksella.
  • Ennen uuden teknologian käyttöönottoa arvioimme sitä suhteessa tuotannon tehokkuuteen, tuotteisiin ja investoinnin kuoletusaikaan. Pysymme mukana alan uusissa suuntauksissa. Meille on tärkeää, että tuotannosta syntyy mahdollisimman vähän jätettä.
  • Kaikki suunnitellut tuotteet ja niiden vaatimustenmukaisuus testataan meidän itsemme tai tarvittaessa riippumattoman ulkopuolisen tahon toimesta. Testitulosten niin edellyttäessä tuotteisiin tehdään muutoksia. Valikoimamme sisältää myös CE-merkittyjä tuotteita.
  • Materiaaleista, prosesseista ja tuotteista kerätään jatkuvasti palautetta, jota analysoidaan niiden laadukkuuden varmistamiseksi.
  • Kaikki tuotteet ja niiden vaatimustenmukaisuus tarkastetaan joko visuaalisesti tai testaamalla. Testitulokset vahvistetaan yrityksen sisäisen työnjaon mukaisesti.


Suunnitelmia ja niiden toteutumista arvioidaan vuosittain. Yrityksen eri toiminnoille asetettuja tavoitteita päivitetään tarvittaessa ottaen huomioon myös sellaiset toissijaiset toiminnot, jotka vaikuttavat laadunhallintajärjestelmän toimivuuteen ja tehokkuuteen.

Kaikki suorittamamme toimet eivät liity suoraan ISO 9001 -standardin vaatimuksiin, mutta ovat meille muista syistä tärkeitä. Yksi tällainen alue on ympäristön kestävyys, jossa tietoisuutta lisäämällä varmistamme tuotantoprosessien ja hallinnollisten toimenpiteiden tehokkuuden ja jatkuvuuden ja estämme näin resurssien tuhlausta. Jos mahdollista, valitsemme aina materiaalin, jonka ympäristövaikutus on vaihtoehtoa pienempi. Teemme yhteistyötä eri kierrätysyritysten kanssa minimoidaksemme ekologisen jalanjälkemme ja varmistaaksemme sekä nykyisten että tulevien sukupolvien hyvinvoinnin.

InstagramFacebookE-mailPhoneLocation